Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Contact

Foundation for the Development of Biotechnology and Genetics  POLBIOGEN
Jugosłowiańska Str. 57
60-159 Poznań

phone +48 61 8617883
fax +48 61 8681520
e-mail  slomski@up.poznan.pl

KRS 0000251046, REGON 300276690, NIP 7792281135
Bank account number: PKO BP  54 1020 4027 0000 1202 0404 9789

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2022