Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

News

Foundation for the Development of Biotechnology and Genetics  POLBIOGEN is the organizer and co-organizer and supports financially numerous scientific events.

On May 17-19, 2010 in Jastrzębiec/ near Warsaw the Foundation organized workshop on Analysis of genomic and mitochondrial DNA of extinct and endangered species. more…

The Foundation POLBIOGEN co-organized the 5th Conference of Polish Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics entitled ‘Molecular methods – from theory to practical implementation that was held in Poznań, 19th November 2009.

The Foundation offers a financial support for the participants of Summer Schools organized  by the  Department of Biochemistry and Biotechnology of Poznan University of Life Sciences

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2020