Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

(Polski) Posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej, Genewa, 4-7.12.2018

Leave a Reply

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2020