Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Правление Фондa

Основатели Фонда 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski

Cовет Фондa 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski

Правление Фондa 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski 3. Marlena Szalata

Председатель Фондa 1. Ryszard Słomski  – Член Правления

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2024