Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Zarząd

Fundatorzy 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski

Rada Fundacji 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski

Zarząd Fundacji 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski 3. Marlena Szalata

Prezes Fundacji 1. Ryszard Słomski – członek Zarządu

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2023