Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Board

Founders 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski

Council 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski

Board 1. Remigiusz Cudo 2. Ryszard Słomski 3. Marlena Szalata

Foundation President 1. Ryszard Słomski  – member of the Board

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2024