Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Warsztaty

“Analysis of genomic and mitochondrial DNA of extinct and endangered species”

Jastrzębiec / k. Warszawy, 17-19.05.2010

Warsztaty “Analiza genomowego i mitochondrialnego DNA gatunków wymarłych i wymierających” (Analysis of genomic and mitochondrial DNA of extinct and endangered species) przeprowadzono w formie wyodrębnionej części konferencji pod nazwą Ongoing Projects jako wydarzenie satelitarne towarzyszące konferencji „First International Conference on the Restoration of Endangered and Extinct Animals” (www.biodiversity.pl). Fundacja na swoją działalność uzyskała dofinasowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji nr 719/DWB/P/2010 w wysokości 5000 zł. Elementy poświęcone pracy z materiałem genetycznym zostały przedstawione przez badaczy zajmujących się aDNA w trakcie Konferencji. Ta część obejmowała następujące wykłady: 1) Ryszard Słomski (Poznań, Poland) Restoration of endangered and extinct animals; 2) Ryszard Słomski (Poznań, Poland) Analysis of genomic and mitochondrial DNA of aurochs; 3) Alexei Tikhonov (Sankt Petersburg, Russia) The Late Pleistocene faunas of Siberia and Patagonia as a source of the best preserved ancient DNA materials are the first candidates for the restoration of the extinct species of mammals i 4) Enrico Cappellini (Copenhagen, Denmark) Genome sequencing of extinct organisms – practicalities, problems and prospects.  Fundacja POLBIOGEN przygotowała również sesję poświęconą bieżącym pracom Ongoing Projects: 1) Zhi Jiang (Shenzhen, China) The sequence and de novo assembly of the giant panda genome; 2) Zhi Jiang (Shenzhen, China) From the genome of giant panda to three extreme-environment animals; 3) Andrzej G. Kruszewicz (Warsaw, Poland) Zoological gardens – role in species protection; 4) Andrzej Krzywiński (Kadzidłowo, Poland) The development of new method of reintroduction “born to be free” and its use for protection of endangered species on the example of grouses and lynx; 5) Beata Prusak (Jastrzębiec, Poland) Polish population of Emys orbicularis – genetic variability and implications for the species protection; 6) Julia Dvorska (Sumy, Ukraine) New tool to increase reproduction in cows; 7) Wioletta Sawicka-Zugaj (Lublin, Poland) Whitebacked – Polish native cattle breed; 8) Krzysztof Andres (Cracow, Poland) Restoration of Polish native crested chickens – preliminary attempts; 9) Małgorzata Gumułka (Cracow, Poland) Preliminary studies on semen quality of zatorska ganders from preserved genetic resources of Poland; 10) Jan Śmiełowski (Poznań, Poland) Management of populations of threatened animal species – can breeding activities save endangered species from extinction.

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2024