Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Контакт

Фонд по развитию биотехнологии и генетики «ПОЛБИОГЕН»

ул. Югославянская, д. 57, 60-159 Познань
тел. +48 61 8617883
факс +48 61 8681520
slomski@up.poznan.pl

KRS (№ во Всепольском судебном реестре): 0000251046,
REGON (№ во Всепольском государственном реестре национальных экономических субъектов): 300276690, ИНН: 7792281135номер счёта в банке „PKO BP”: 54 1020 4027 0000 1202 0404 9789

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2024