Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Aktualności

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki Polbiogen jest organizatorem i współorganizatorem oraz wspiera finansowo liczne przedsięwzięcia naukowe.

Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych Spotkanie Państw Stron Konwencji o zakazie broni biologicznej / Joint NGO Statement Biological Weapons Convention Meeting of States Parties, Pałac Narodów w Genewie, 11-13.12.2023 r.

Spotkanie Państw-Stron w 2023 r. odbyło się w sali XVIII w Pałacu Narodów w Genewie w Szwajcarii w dniach 11-13 grudnia 2023 r. Spotkaniu Państw-Stron przewodniczył JE Ambasador Ekwadoru Cristian Espinosa Cañizares, a wiceprzewodniczącymi byli JE Ambasador Niemiec Thomas Göbel i Nikola Yakov z Bułgarii.

Federacja Rosyjska próbowała odmówić organizacjom obserwatorów (IGO i NGO) możliwości uczestnictwa i składania oświadczeń na spotkaniu, blokując regulamin i program prac, w związku z czym spotkanie nie mogło się odbyć. Nie odbyła się ogólna debata, a organizacje pozarządowe nie miały możliwości złożenia oświadczeń. Zamiast tego kilka państw przedłożyło swoje oświadczenia jako dokumenty robocze. UE i organizacje pozarządowe rozłożyły wydrukowane kopie oświadczeń z tyłu sali. Przewodniczący i wiceprzewodniczący MSP zorganizowali nieformalne spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na którym wyjaśnili sytuację i podkreślili wartość i rolę organizacji pozarządowych w BWC. Wiele państw przedłożyło wspólne oświadczenie w sprawie “wartości inkluzywnego uczestnictwa w posiedzeniach BWC” w formie dokumentu roboczego.Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych Spotkanie Państw Stron Konwencji o zakazie broni biologicznej przedstawione było w imieniu 13 organizacji i 37 ekspertów indywidualnych. Z zadowoleniem przyjęto porozumienie w sprawie dokumentu końcowego konferencji przeglądowej oraz ambitnego programu prac międzysesyjnych na lata 2023-26. międzysesyjnego programu prac na lata 2023-26. Mocniejszy dokument konferencji przeglądowej zawierałby przegląd poszczególnych artykułów i deklarację końcową, a także istotne wyniki programu międzysesyjnego na lata 2017-2020. a także istotne wyniki programu międzysesyjnego na lata 2017-2020. Osiągnięty konsensus, pokazuje jednak, że działania są nadal możliwe pomimo trudnego międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Zaangażowanie i dialog nadal mają znaczenie, a skoordynowane, wspólne wysiłki mogą wzmocnić reżimy i wprowadzić nowe pomysły i nowe podejścia dyplomatyczne.

Mamy nadzieję, że postęp wygenerowany przez Konferencję Przeglądową zostanie dobrze wykorzystany w ciągu najbliższych kilku lat. w ciągu następnych kilku lat, gdy nowa grupa robocza ds. wzmocnienia BWC przystąpi do pracy.

___________________________________________________________________

VI Ogólnopolska konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię”, Poznań, 25-26.11.2023

W dniach 25 i 26 listopada 2023 r. odbyła się VI Ogólnopolska konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię”, zorganizowana przez studentów Koła Naukowego KNSB „OPERON”.  Tematyka konferencji obejmowała biotechnologię zwierząt, biotechnologię roślin, biotechnologię medyczną, biotechnologie przemysłową. Fundacja POLBIOGEN wsparła finansowo organizację Konferencji.

___________________________________________________________________

XII Ogólnopolska Studencka Konferencji pt. „Wejrzenie w Nowotworzenie”, Lublin, 2.06.2023

W dniu 2 czerwca 2023 r. obyła się XII edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji pt. „Wejrzenie w Nowotworzenie” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów, działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej celem było przybliżenie uczestnikom zarówno mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za powstawanie chorób nowotworowych, jak i prezentacja postępów w obszarze diagnostyki i leczenia onkologicznego. Fundacja POLBIOGEN wsparła finansowo organizację Konferencji.

___________________________________________________________________

Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych. Dziewiąta Konferencja Rewizyjna Konwencji o zakazie broni biologicznej / Joint NGO Statement. Ninth Review Conference of the Biological Weapons Convention, Genewa, 28.11-16.12.2022 r.

Poparcie wspólnego oświadczenia organizacji pozarządowych na Konferencję Rewizyjną BWC przez Fundację Rozwoju Biotechnologii i Genetyki “POLBIOGEN”.

___________________________________________________________________

XI Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wejrzenie w Nowotworzenie”. 27-28.05.2022

Fundacja dofinansowała Seminarium organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

___________________________________________________________________

Udział w konferencjach, 2022

Fundacja pokryła udział w konferencjach: IV Konferencja Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety, Konferencja Targeting Microbiota oraz wpisowe na Kongres ESHG 2022.

___________________________________________________________________


Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych do Konwencji o zakazie broni biologicznej / Joint NGO Statement to Biological Weapons Convention. Komitet Przygotowawczy. Genewa. 4.04.2022

Poparcie przez Fundację Wspólnego Oświadczenia Organizacji Pozarządowych do Konwencji o zakazie broni biologicznej. My, niżej podpisani, jednogłośnie potępiamy całkowicie niesprowokowaną inwazję wojskową Rosji i jej ciągłą wojnę przeciwko Ukrainie. Popieramy rząd i ludność Ukrainy i wzywamy Rosję do zaprzestania brutalnych ataków. Wzywamy Światową Organizację Zdrowia, UNICEF i UNFPA do natychmiastowego zaprzestania ataków na szpitale, karetki pogotowia i personel medyczny. Jest to niedopuszczalna strategia i taktyka.

___________________________________________________________________

Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych w sprawie Konwencji o zakazie broni biologicznej. Spotkanie Państw Stron / Joint NGO Statement to Biological Weapons Convention. Meeting of States Parties. Genewa. 22.11.2021

Fundacja poparła Wspólne oświadczenie organizacji pozarządowych do Konwencji o zakazie broni biologicznej. Covid-19 nadal wyraźnie ilustruje szkodliwy wpływ chorób zakaźnych na społeczeństwa. Wielorakie skutki pandemii podkreślają ciągłe znaczenie konwencji o zakazie broni biologicznej. Jednak społeczność BWC była nieobecna w zdecydowanej większości dyskusji na temat pandemii, w tym na temat jej początków i planowania przyszłych zagrożeń. Zdecydowanie wzywamy Państwa-Strony do zaangażowania się w te rozważania i wniesienia do nich swojego wkładu.

___________________________________________________________________

Wspólne oświadczenia organizacji pozarządowych do Konwencji o zakazie broni biologicznej. Spotkania ekspertów / Joint NGO Statements to Biological Weapons Convention. Meetings of Experts. Genewa. 30.08-8.09.2021

Poparcie przez Fundację Wspólnych Oświadczeń Organizacji Pozarządowych do Konwencji o zakazie broni biologicznej. Szkodliwy wpływ chorób na społeczeństwa, niezależnie od tego, czy są one naturalne, przypadkowe czy celowe, został dobitnie zilustrowany podczas obecnej pandemii. Międzynarodowe wydarzenia, takie jak Grupa Robocza ONZ ds. Zagrożeń Biologicznych, ustanowiona przez Sekretarza Generalnego, oraz wysiłki państw na rzecz opracowania nowego międzynarodowego traktatu w sprawie pandemii są konkretnym dowodem na rosnącą świadomość wyzwań, jakie choroby stanowią dla ludzkości. Broń biologiczna jest narzędziem do celowego wywoływania chorób, dlatego należy wyciągnąć wnioski z obecnej pandemii, aby zwiększyć gotowość na przyszłe wybuchy chorób, które mogą być celowe. Szybki rozwój szczepionek przeciwko COVID-19 i terapii medycznych był możliwy dzięki badaniom w dziedzinie nauk przyrodniczych, z których znaczna część ma charakter międzynarodowy, co daje nową nadzieję na szybkie przeciwdziałanie wszelkim przyszłym celowo wprowadzonym chorobom. Jednak, jak pokazuje obecna pandemia, nadal istnieją wyzwania, takie jak przekazywanie dokładnych informacji, dystrybucja szczepionek i środków terapeutycznych na całym świecie oraz wspólna praca nad zrozumieniem genów epidemii. Kwestiom tym należy poświęcić szczególną uwagę w przyszłym planowaniu gotowości

___________________________________________________________________

X Edycja Konferencji Wejrzenie w Nowotworzenie, Lublin, 28.05.2021

Fundacja dofinansowała Seminarium organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

___________________________________________________________________

Szczepienia przeciw COVID-19

Przedstawiciele Fundacji POLBIOGEN uczestniczyli w opracowaniu książki Biotechnologia 2020. O co najczęściej pytamy, w której przestawili najnowsze osiągnięcia biotechnologii. Wśród nich niespodziewanie znalazły się zagadnienia związane z pandemią wirusa SARRS-CoV-2, który prowadzi do wystąpienia choroby COVID-19. Badania nad szczepionką przeciw COVID-19 rozpoczęły się natychmiast po opublikowaniu sekwencji genetycznej koronawirusa SARS-CoV-2. W dniu 11 stycznia 2020 r. opublikowano sekwencję genetyczną koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Obecnie  ponad 50 szczepionek znajduje się w fazie badań klinicznych a trzykrotnie więcej w fazie badań przedklinicznych. Od tego czasu prowadzone są intensywne działania badawczo-rozwojowe na całym świecie, mające na celu opracowanie szczepionki przeciw tej chorobie. Humanitarne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19 stanowią niezwykłą motywację w badaniach nad szczepionka, dzięki czemu pierwsze prototypy szczepionek, w niespotykanym wcześniej tempie, były gotowe do rozpoczęcia badań klinicznych na ludziach (16 marca 2020 r.). Naukowcy testują różne technologie, z których niektóre nie były wcześniej stosowane w licencjonowanej szczepionce. Komisja Europejska w dniu 15.10.2020 r. przedstawiła komunikat dotyczący „Gotowości w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19”, w której wprowadziła czasową „szybką ścieżkę” dotyczącą uzyskania bezpiecznych szczepionek przeciwko COVID-19, zakładając rezygnację w fazie badań klinicznych z uprzedniej oceny ryzyka środowiskowego dotyczącego organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), wymaganej prawem UE. Ułatwiono również pakowanie, etykietowanie, przechowywanie, transport, zniszczenie, usuwanie, dystrybucję, dostawę, podawanie lub stosowanie badanych produktów leczniczych u ludzi. Rozporządzenie będzie obowiązywać do czasu, gdy COVID-19 będzie uznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię, bądź gdy Komisja Europejska uzna, że istnieje zagrożenie zdrowia publicznego z powodu COVID-19. Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency) zarejestrowała do stosowania w Europie szczepionkę BioNTech-Pfizer, kolejne czekają na akceptację z firm AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac i Moderna. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration) zatwierdziła do stosowania już dwie szczepionki BioNTech-Pfizer oraz firmy Moderna.

___________________________________________________________________

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wejrzenie w Nowotworzenie”, Lublin, 4.09.2020

W dniu 4 września 2020 r. Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zorganizowało IX edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Wejrzenie w Nowotworzenie” w formie on-line. Konferencja była skierowana do studentów oraz młodych naukowców. Konferencja miał na celu przybliżenie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za powstawanie chorób nowotworowych oraz prezentację postępów w ich diagnostyce i leczeniu. Jak co roku Fundacja POLBIOGEN wsparła aktywność młodych badaczy.

___________________________________________________________________

I Ogólnopolska Konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię”, Poznań, 24-25.11.2018

Fundacja POLBIOGEN wsparła finansowo organizację Konferencji. Konferencja przedstawiała biotechnologię jako interdyscyplinarną naukę mającą różnorodne zastosowanie w gospodarce. Konferencja umożliwiła zaprezentowanie się studentów biotechnologii z polskich uczelni wyższych, a także studentów kierunków technologia żywności, medycyna, gospodarka wodna, archeologia, kryminalistyka, analityka.

_____________________________________________________________________

Posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej, Genewa, 4-7.12.2018

W dniach 4-7 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej. Spotkanie, któremu przewodniczył Ljupčo Jivan Gjorgjinski z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, odbyło się w Pałacu Narodów ONZ w Genewie. Program konferencji określonej jako międzysesyjna w latach 2018-2020, miał na celu omówienie i promowanie wspólnego rozumienia i skutecznego działania na rzecz wzmocnienia wdrażania wszystkich artykułów Konwencji w celu lepszego reagowania na bieżące wyzwania. Spotkanie uwzględniało sprawozdania merytoryczne z posiedzenia ekspertów, które odbyło się w sierpniu 2018 r. Omówiono również sprawy finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Państwa Strony. Nie było informacji o naruszeniu Konwencji, natomiast od czasu do czasu pojawiały się aspekty polityczne dotyczące Ameryki Środkowej oraz Ukrainy i Rosji.

W spotkaniach brała udział dr Marlena Szalata z Fundacji na rzecz rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN, reprezentująca NGO. Polska delegacja składała się z osób reprezentujących Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na czele delegacji stał Ambasador Zbigniew Czech ze Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Genewie, Minister Mirosław Broiło ze Stałego Przedstawicielstwa Polski przy ONZ w Genewie oraz Sylwia Cugier z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto w obradach uczestniczyli Agnieszka Dalbiak i Joanna Rybak z Ministerstwa Środowiska, Paulina Gonciarz z Ministerstwa Obrony Narodowej, Eliza Jaśkowska z Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz prof. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

_____________________________________________________________________

Edytowanie genomu u ludzi, 26.11.2018

Od 26 listopada br. świat naukowy jest poruszony informacjami o urodzeniu się monozygotycznych dziewczynek, u których zmodyfikowano genom. Dziewczynki Lulu i Nana czują się dobrze i nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Badanie wykonał chiński naukowiec He Jiankui, który po zapłodnieniu in vitro dokonał metodą CRISP/Cas9 inaktywacji genu CCR5, umożliwiającemu infekcję HIV. Dotychczasowy odbiór wyników jest problematyczny i zawiera cały szereg niejasności. Autor pracujący na Południowym Uniwersytecie Nauki i Technologii w Chinach zobowiązał się do przedstawienia rzetelnych informacji i dowodów na przeprowadzenie modyfikacji.

Investigation after academic claims to have edited twins’ genes. Cyprus Mail, 26.11.2018 (https://cyprus-mail.com/2018/11/26/investigation-after-academic-claims-to-have-edited-twins-genes/)

_____________________________________________________________________

VII Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Wejrzenie w nowotworzenie”, Lublin, 11.05.2018


Wydarzenie jest kontynuacją serii corocznych spotkań poświęconych molekularnym mechanizmom powstawania chorób nowotworowych, organizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego Genetyki Nowotworów, działającego przy Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.   W tegorocznej edycji konferencji wzięli udział studenci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Liczba zarejestrowanych uczestników przekroczyła 80 osób, a dzięki możliwości uczestnictwa w wydarzeniu w roli wolnego słuchacza, liczba gości znacznie się powiększyła. Prelegenci przedstawili wyniki swoich badań w czterech sesjach tematycznych. Komitet Naukowy jak co roku wyłonił najlepsze prace, a laureatom zostały przyznane nagrody książkowe. Interdyscyplinarny charakter wydarzenia pozwolił uczestnikom konferencji na poszerzenie swojej wiedzy na temat nowoczesnych metod badawczych oraz mechanizmów powstawania chorób nowotworowych.

_____________________________________________________________________


Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych”, Lublin, 12.05.2017

Fundacja dofinansowała Seminarium organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych”, Lublin, 12.05.2017.

_____________________________________________________________________

Działalność Koła Naukowego Studentów Biotechnologii Operon z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2017

Fundacja POLBIOGEN wsparła aktywność Koła Naukowego Studentów Biotechnologii Operon z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

_____________________________________________________________________

V edycja Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego „Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych”, Lublin, 1.04.2016

Fundacja dofinansowała Seminarium organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

_____________________________________________________________________

Udział w konferencjach, 2016

Fundacja POLBIOGEN pokryła koszty udziału w V Polskim Kongresie Genetyki w Łodzi mgr inż. Darii Marszałek (19-22.09.2016); koszty udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Diagnostyka Laboratoryjna” w Warszawie dr Oliwii Zakerskiej-Banaszak, dr Marty Kaczmarek-Ryś oraz dr Marzeny Skrzypczak-Zielińskiej (11-13.10.2016).

_____________________________________________________________________


Wyjazdy studyjne

W 2016 r. Fundacja POLBIOGEN pokryła koszty wyjazdu dr Jana Śmiełowskiego do Moskwy (14-28.10.2016) oraz dr Marleny Szalaty do Monachium (2-5.08.2016).

_____________________________________________________________________


Meeting of States Parties Pałac Narodów ONZ w Genewie, BTWC, Genewa, 14-18.12.2015

Dr Marlena Szalata reprezentowała Fundację jako NGO w ramach posiedzenia krajów Stron. W spotkaniu uczestniczył również prof. Ryszard Słomski, który reprezentował Polskę i Polską Akademię Nauk.

_____________________________________________________________________

XVII National Academic Seminar of Biotechnolgy Students & VII International Conference of Biotechnology Students

Koło Naukowe Studentów Biotechnologii OPERON

Poznań, 22.11.2015

Fundacja wspomogła aktywność Koła Naukowego poprzez dofinansowanie aktywności studentów w ramach organizowanej konferencji.

_____________________________________________________________________

I Konferencja Naukowa Enzymos „Enzymy w nauce i przemyśle” Lublin, 14-15 listopada 2015 r.

Fundacja wsparła aktywność studentów w ramach I Konferencji Naukowej Enzymos – „Enzymy w nauce i przemyśle”, która odbyła się 14-15 listopada 2015r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poprzez zasoponsorowanie wydruku abstraktów przez Wydawnictwo Sorus. Konferencja Enzymos ma charakter ogólnopolski, a jej tematykę stanowi połączenie naukowych dyscyplin wykorzystujących enzymy w badaniach naukowych i przemyśle.

_____________________________________________________________________

EAMHMS biannual Conference and Workshop “Nondestructive DNA techniques in historical materials” Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, 24-26.09.2015

Fundacja pokryła koszty uczestniczenia dr Marzeny Skrzypczak-Zielińskiej w warsztatach. Prof. Słomski wygłosił wykład The aDNA in practice.

_____________________________________________________________________

Meeting of Experts of the Biological Weapons Convention (BWC) Pałac Narodów ONZ w Genewie, BTWC, Genewa, 10-14.09.2015

Dr Marlena Szalata reprezentowała Fundację jako NGO w ramach posiedzenia ekspertów. W spotkaniu uczestniczył również prof. Ryszard Słomski, który reprezentował Polskę i Polską Akademię Nauk.

_____________________________________________________________________

International EARAZA Conference

Koszyce, 31.05-4.06.2015

Fundacja pokryła koszty wyjazdu dr Jana Śmiełowskiego do Koszyc na Słowacji dr Jana Śmiełowskiego, który uczestniczył w XXI International EARAZA Conference.

_____________________________________________________________________

IV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

„Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych”

Lublin, 29 maja 2015 r.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN po raz drugi objęło patronatem Seminarium organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. IV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych” odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. w Collegium Medicum, ul. Radziwiłłowska 11 w Lublinie.

Seminarium poświęcone będzie aktualnym zagadnieniom z pogranicza genetyki, biologii oraz kliniki chorób nowotworowych. Interdyscyplinarny charakter debaty przybliży prelegentom oraz słuchaczom mechanizmy powstawania chorób nowotworowych.

________________________________________________________________________

Wsparcie akcji „Od laika do przyrodnika” Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Operon” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Akcja „Od laika do przyrodnika” kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu zainteresowanie ich naukami przyrodniczymi, zapoznanie z pracą w laboratoriach podczas części praktycznych, a także zachęcenie do samodzielnej nauki i kreatywności poprzez udział w konkursie. Jest to już III edycja Akcji “Od laika do przyrodnika”, do której zorganizowania zachęcił początkowy sukces I edycji, obywającej się w czerwcu 2013 roku. Nad organizacją czuwają członkowie Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Operon” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Akcja ma również na celu promocję kierunków przyrodniczych oraz promocję Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako atrakcyjnego miejsca dalszej edukacji uczestników. Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej www.knsboperon.pl lub mailowo kontaktując się z Przemysławem Piotrem Olejnikiem albo Angeliką Andrzejewską (operonknsb@gmail.com).

Patronat honorowy nad Akcją objęli: Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiego Pan Radosław Sikorski; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska; Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik-Rostkowska; Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Krystyna Łybacka; Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny; Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak; Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN; Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak; Komitet Biotechnologii PAN; Fundacja Rozwoju Systemu Nauki; Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak; Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Wiesław Koziara.

Warsztaty „Od laika do przyrodnika” umożliwiają uczniom liceów zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biochemii, fizjologii zwierząt, mikrobiologii oraz cytogenetyki i mają zainteresować  ich wybraniem studiów przyrodniczych w przyszłości. Wykłady otwarte „Od laika do przyrodnika”  mają na celu poszerzenie horyzontów uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także ich rozwój naukowy w zakresie nauk przyrodniczych. Konkurs „Od laika do przyrodnika” odbędzie się po raz drugi. Zasadniczą ideą konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej w szczególności inżynierii genetycznej.

________________________________________________________________________

„Analiza DNA – praktyka” Poznań, 9-10.10.2014 r.

W dniach 9-10.10.2014 r. odbyła się w Poznaniu Konferencja Naukowa „Analiza DNA – praktyka” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polską Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. W Konferencji, która odbyła się w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, wzięło udział 150 uczestników ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Bydgoszczy, Warszawy, Wrocławia, Sosnowca, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Giecza oraz Poznania i okolic.
Konferencja skierowana była do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Obecnie bardzo wiele badań wykonywanych dla potrzeb medycznych włączyło do swojego zakresu badań analizę DNA. Powszechna dostępność do badań molekularnych nie jest jednak jednoznaczna z pełnym zrozumieniem poszczególnych etapów pracy, szczególnie w aspekcie prac prowadzonych w różnych dziedzinach. Uczestnicy Konferencji uzyskali certyfikat i 10 punktów edukacyjnych przyznanych przez Krajowa Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.
Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Słomski, przy współpracy z prof. dr hab. Jerzym Naskalskim, prof. dr hab. Agnieszką Seremak-Mrozikiewicz oraz prof. dr hab. Anną Latos-Bieleńską.
Podczas Konferencji przedstawiono wymogi prawne dotyczące medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania immunologiczne i genetyczne, prawne i jakościowe aspekty badań molekularnych opartych na analizie DNA, projektowanie, optymalizację i walidację metod badawczych opartych na PCR w czasie rzeczywistym, analizy molekularne DNA w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych, badania DNA w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, profilowanie farmakogenetyczne w medycynie spersonalizowanej, znaczenie badań polimorfizmów genetycznych u ciężarnych, zastosowanie FISH w hematoonkologii, badania DNA w chorobach neuromięśniowych, zastosowanie metod analizy DNA w immunologii klinicznej, badania DNA u bliźniąt, badania DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce, badania genetyczne w sporcie, archeologię molekularną oraz badania DNA w biotechnologii.
Wszystkie wykłady zostały zamieszczone w książce „Analiza DNA – Praktyka”, która ukazała się w przeddzień konferencji, a którą Uczestnicy otrzymali w materiałach konferencyjnych. Wydruk książki został dofinansowany przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Opisane w książce przykłady badań powstały we współpracy z następującymi firmami, będącymi jednocześnie sponsorami konferencji: ABO, ANALITYK, BLIRT, Dział DNA-Gdańsk, Elkabe,  HVD, Kendrolab, Meranco, OpenExome oraz Sarstedt.

________________________________________________________________________

Wyróżnienie Analiza DNA – Praktyka

Monografia została wyróżniona Nagrodą dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przygotowanie podręcznika akademickiego.

________________________________________________________________________

Książka Analiza DNA – Praktyka

Analiza DNA – Praktyka

Książka „Analiza DNA – Praktyka” skierowana jest do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Powstała z inicjatywy prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego, który jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Profesor Słomski jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR i zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.

Wszystkie rozdziały w książce „Analiza DNA – Praktyka” zostały opracowane w zespołach zajmujących się rutynowo określoną tematyką i obejmują rys historyczny dotyczący wprowadzenia badań DNA w danej dziedzinie, przykłady wdrożenia badań DNA w praktyce wraz z przykładami wyników badań, w tym własnymi danymi. Nakreślono udział badań DNA w odniesieniu do innych badań oraz kierunki rozwoju badań w najbliższych latach. Książka „Analiza DNA – Praktyka” stanowi kontynuację „Analizy DNA – Teorii i Praktyki”, pod redakcją prof. Słomskiego, która ukazała się w nakładzie ok. 3000 egzemplarzy i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uzyskała też Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w 2008 r.

Obecnie bardzo wiele badań wykonywanych dla potrzeb medycznych włączyło do swojego zakresu analizę DNA, RNA i białka. Powszechna dostępność do badań molekularnych nie jest jednak jednoznaczna z pełnym zrozumieniem poszczególnych etapów pracy, szczególnie w aspekcie prac prowadzonych w różnych dziedzinach. Niniejsza pozycja ma za zadanie uzupełnić wiedzę w tym zakresie. Zagadnienia prezentowane w książce obejmują prawne i jakościowe aspekty badań molekularnych opartych na analizie DNA, jak również bardzo cenne wskazówki związane z projektowaniem, optymalizacją i walidacją metod badawczych opartych na PCR w czasie rzeczywistym, ze względu na powszechne włączenie tej metody do rutynowych metod molekularnych, opracowane w ośrodku poznańskim na Uniwersytecie Medycznym i w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek i dr Maciej Hołysz). Kolejne rozdziały poświęcone są zastosowaniu analiz molekularnych DNA w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w oparciu o warsztat badawczy zespołu prof. Grzegorza Kurzawskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktyczne zastosowania analiz DNA w immunologii klinicznej przedstawił zespół Konsultanta Krajowego prof. Macieja Siedlara z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przedstawiono rozdziały poświęcone profilowaniu farmakogenetycznemu w medycynie spersonalizowanej (dr Anna Bogacz) i znaczeniu badań polimorfizmów genetycznych u ciężarnych (prof. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz). Dużym zainteresowaniem będzie cieszył się z pewnością rozdział poświęcony zastosowaniu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w hematoonkologii powstały w oparciu o doświadczenia pracowników Instytutu Genetyki Człowieka PAN i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. nadzw. Małgorzata Jarmuż-Szymczak). Nie zabrakło również zagadnień realizowanych w zespole prof. Ryszarda Słomskiego związanych z badaniami DNA w chorobach nerwowomięśniowych (mgr Marta Kaczmarek-Ryś), analizami DNA u bliźniąt (prof. nadzw. Krystyna Cieślik, prof. Ryszard Słomski) jak i w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (dr Marzena Skrzypczak-Zielińska, prof. nadzw. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja), które wykonywane są w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prof. nadzw. Piotr Gronek z AWF przedstawił rozdział dotyczący uwarunkowań genetycznych w sporcie, która to dziedzina zaczyna się dopiero rozwijać i już obecnie poświęca się jej wiele uwagi. Rozdziały poświęcone badaniom DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce oraz archeologii molekularnej przedstawione zostały przez prof. Ryszarda Słomskiego. Rozszerzenie stanowić będzie rozdział poświęcony zastosowaniu analiz DNA w biotechnologii (dr hab. Daniel Lipiński, prof. Ryszard Słomski) oraz rozdział metodyczny przedstawiający obowiązujące nazewnictwo zmian obserwowanych na poziomie kwasów nukleinowych i białek, a wykrywanych w badaniach przedstawionych w powyższy rozdziałach.

Słowa kluczowe: DNA, RNA, PCR, PCR w czasie rzeczywistym, diagnostyka molekularna, warianty DNA, walidacja badań DNA

________________________________________________________________________

Wyjazd studyjny dr Jana Śmiełowskiego do Moskwy

15-21.05.2014 r.

Fundacja POLBIOGEN pokryła koszty przejazdu oraz opłat związanych z wyjazdem studyjnym dr Jana Śmiełowskiego z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu do Federacji Rosyjskiej. Dr Śmiełowski od wielu lat współpracuje z moskiewskimi badaczami, zarówno zaangażowanymi w prace na rzecz Moskiewskiego Ogrodu Zoologicznego Dr. Sergeyem Popovem, jak i pracownikami Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Łomonosowa. W trakcie pobytu zajmował się badaniami zwierząt w Moskiewskim Ogrodzie Zoologicznym oraz zapoznawał się z bogatą kolekcją czaszek zwierząt zgromadzonych w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Łomonosowa.

________________________________________________________________________

Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów Lublin, 14.03.2014

W dniu 14 marca w Lublinie odbyła się trzecia edycja Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego pt.: “Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych”. Organizatorami spotkania byli doktoranci i studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Genetyki Nowotworów działającego przy Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Sponsorem oprawy Konferencji była Fundacja POLBIOGEN. W spotkaniu wzięło udział blisko 50 studentów z kierunku lekarskiego, biotechnologii, biologii oraz analityki medycznej z różnych jednostek naukowych w całej Polsce. Poruszane zagadnienia wystąpień były ściśle związane z tematem biologii, genetyki, diagnostyki oraz terapii nowotworów. Podczas Seminarium zaprezentowanych zostało łącznie 21 prac zarówno badawczych jak i przeglądowych.

Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy: dr hab. n. med. Agata Filip (przewodnicząca), dr hab. n. med. Halina Antosz oraz prof. Wanda Małek. Komitet Naukowy nagrodził 4 najlepsze prace:

I miejsce: Strategie zwalczania oporności wielolekowej nowotworów. Substancja MPDL3280A – wielka nadzieja w chemioterapii raka płuc – Michał Marciniec, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie.

II miejsce: Letril w leczeniu oraz profilaktyce chorób nowotworowych – Paweł Pawluczuk,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

III miejsce: Ocena poziomu białka czynnika indukowanego hipoksją 1 (HIF-1) oraz transportera glukozy – 1 (GLUT-1) w komórkach płaskonabłonkowego raka szyjki macicy – Iwona Bronisz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Wyróżnienie: Rola łańcuchów siarczanu dermatanu w procesie nowotworzenia – Adam Pudełko, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz drobne upominki.

Ideą zorganizowanej debaty była synteza wiedzy dotyczącej biologii i genetyki nowotworów i odniesienie jej do zagadnień klinicznych. Interdyscyplinarne podejście do chorób nowotworowych jest niezwykle ważne. Poznanie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów ma odzwierciedlenie w diagnostyce i terapii. Obecnie coraz częściej w leczeniu stosuje się terapeutyki celowane molekularnie. Im wcześniej studenci kierunków zarówno medycznych jak i biologicznych planujący specjalizację związaną z onkologią zaczną poznawać tę dziedzinę z każdej strony tym lepiej przygotują się do wykonywanego zawodu. Ponadto tego typu spotkania są bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów przez młodych naukowców. Jest to dobry początek współpracy przyszłych onkologów, diagnostów i biologów molekularnych. Przyszłość i postęp medycyny należy do młodego pokolenia.

Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem, co stanowi dla jego organizatorów oraz uczestników inspirację do dalszych działań naukowych a także zachęca do organizacji kolejnych spotkań o podobnym charakterze. Obecnie przygotowywana jest książka, zawierająca streszczenia przedstawionych prac. Zostanie ona udostępniona w wersji elektronicznej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

________________________________________________________________________

Konferencja Geny i Leki. I Polski Kongres Farmakogenetyki, VI Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii

W dniach 27 do 28 listopada 2012 r. odbyła się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP w Poznaniu Konferencja poświęcona pamięci Prof. dr hab. Aleksandra Mrozikiewicza, współtwórcy i pierwszego przewodniczącego PTFKiT, pioniera badań farmakogenetycznych w Polsce. Farmakogenetyka i farmakogenomika wchodzą coraz śmielej do praktyki klinicznej w różnych dziedzinach medycyny stając się istotnym elementem strategii indywidualizacji terapii. Rozwój nowych metod biologii molekularnej powoduje pojawianie się coraz to nowych obszarów, gdzie geny i ich warianty warunkują odpowiedź kliniczną.

W trakcie Kongresu poruszone zostały następujące tematy: 1) Klasyczne zastosowania farmakogenetyki i farmakogenomiki; 2) Farmakogenetyka w przewidywaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych i wynikająca z tego możliwość indywidualizacji profilaktyki; 3) Epigenetyka w farmakologii; 4) Modele badania związku genów z odpowiedzią na leki ze szczególnym uwzględnieniem hodowli komórkowych; 5) Zastosowania komórek macierzystych w terapii; 6) Nowe metody w farmakogenetyce i farmakogenomice; 7) Zapewnienie wiarygodności metod farmakogenetycznych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane proponowaną tematyką, zarówno klinicystów, jak i farmaceutów, genetyków, biochemików i diagnostów laboratoryjnych. Więcej informacji o konferencji jest dostępnych na stronie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii www.farmakologia-kliniczna.pl.

Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Katedra Biochemii i Biotechnologii – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytut Genetyki Człowieka PAN

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

Towarzystwo Terapii Monitorowanej

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki Polbiogen

________________________________________________________________________

W dniach 30.06-1.07. 2011 r. odbyło się forum dyskusyjne Kontrowersje wokół jakości w laboratorium molekularnym-genetycznym, którego współorganizatorem była Fundacja Na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Bioregion Wielkopolska we współpracy z Katedrą i Zakładem Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedrą Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich W Poznaniu zorganizowała dwudniową konferencję poświęconą kontrowersjom wokół jakości w laboratorium molekularno-genetycznym. Olbrzymie znaczenie badań genetycznych w diagnostyce molekularnej związane jest z koniecznością zachowania rzetelności i wiarygodności otrzymywanych wyników. Przygotowywane są wytyczne w postaci norm jakościowych i dobrych praktyk, pojawia się potrzeba nieustannych szkoleń w zakresie technik i metod molekularno -genetycznych, dialogu i wymiany cennych doświadczeń zwłaszcza w sytuacji szybkiego postępu w dziedzinie genetyki zarówno w odniesieniu do materiału genetycznego jaki rozwoju technik badawczych. Niestety nie opracowano dotychczas obowiązujących standardów dotyczących walidacji metod genetycznych, podczas gdy systemy jakościowe wymagają przeprowadzania tego procesu.

________________________________________________________________________

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN brała udział w przygotowaniu pamiątkowego medalu z okazji 50-lecia Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w Poznaniu, który był wręczany podczas odsłonięcia w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Antoniemu Horstowi. Poznań, 17.06.2011. W dniu 17 czerwca 2011 roku w Instytucie Genetyki Człowieka PAN została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi Antoniemu Horstowi. Uroczystość odbyła się na posiedzeniu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, obchodzącego Jubileusz 50-lecia działalności, którego profesor Horst był przewodniczącym przez 30 lat. Odsłonięcia tablicy dokonała córka Profesora, profesor Wanda Horst-Sikorska w towarzystwie dyrektora Instytutu profesora Jerzego Nowaka i przewodniczącego Komitetu profesora Ryszarda Słomskiego. Profesor Antoni Horst (1915-2003) był wybitną postacią patofizjologii i genetyki człowieka. W latach 1950-1974 był kierownikiem Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Poznaniu, prowadząc badania nad miażdżycą tętnic i nad zaburzeniami metabolicznymi cholesterolu i lipidów. W 1950 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1956 profesorem zwyczajnym. W roku akademickim 1955/56 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego. W 1956 roku podczas pierwszych niezależnych wyborów został wybrany rektorem Akademii Medycznej na lata 1956-1959. Profesor natychmiast po objęciu funkcji zajął się opracowywaniem długofalowego programu rozwoju Uczelni dbając przede wszystkim o to, aby czynniki merytoryczne odgrywały najistotniejszą rolę w jej rozwoju. Uczelnia doceniła starania Profesora o jej rozwój, nadając mu tytuł doktora honoris causa. W okresie okupacji zajęty był opatrywaniem rannych w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. Lata okupacji spędził w Poznaniu i w Warszawie pracując jako lekarz, zaopatrując szpitale i studiując. W czasie Powstania Warszawskiego aż do stycznia 1945 roku był zastępcą szefa sanitarnego obszaru centralnego AK. Pełnił funkcję odpowiedzialnego za wysiedlane szpitale warszawskie i powstańcze, a także wysiedlaną ludność Warszawy. Zasłynął sprzeciwieniem się ewakuacji szpitali przed ofensywą radziecką, zapobiegając w ten sposób ogromnym stratom, jakie byłyby poniesione przy ogromnym zagrożeniu życia i w warunkach zimowych. W historii środowiska naukowego profesor Antoni Horst zapisał się przede wszystkim jako twórca Zakładu Genetyki Człowieka Akademii Medycznej w 1963 roku, pierwszego samodzielnego Zakładu Genetyki Człowieka w Polsce. W 1974 roku, dzięki staraniom profesora Horsta, został utworzony Zakład Genetyki Człowieka PAN zajmujący się badaniami z zakresu cytogenetyki, regulacji ekspresji genów, immunogenetyki, patologii molekularnej i funkcji kwasów nukleinowych. Profesor Horst jest autorem książek poświęconych molekularnym aspektom chorób człowieka. Już w 1966 roku ukazała się Jego „Patologia molekularna”, a w 1979 roku „Molekularne podstawy patogenezy chorób”. W swoich opracowaniach nie tylko przedstawił najnowsze poglądy na molekularne podstawy patogenezy chorób, lecz również wskazywał nowe kierunki badawcze. Książki Profesora znane były szeroko w Polsce, szczególnie wydana w 1959 roku „Fizjologia patologiczna”, która doczekała się 9 wydań. Książki Profesora były również tłumaczone na wiele języków. Wydawnictwo CRC Press z USA dostrzegło wagę problemów podejmowanych przez Profesora i w 1991 roku ukazała się książka „Molecular pathology” z aktualnymi danymi molekularnymi dla wielu chorób. Bardzo istotnym okresem w karierze Profesora był udział w pracach Polskiej Akademii Nauk. Profesor Antoni Horst był członkiem korespondentem od 1969 roku, a w 1980 roku został członkiem rzeczywistym. Promocja genetyki prowadzona była przez profesora Horsta przez wiele lat. Głównie poprzez przewodniczenie Komitetowi Patofizjologii Komórki PAN (obecnie Komitet Genetyki i Patologii Molekularnej), a także poprzez zaangażowanie w pracach Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Towarzystwa nadały Profesorowi tytuł honorowego członka. Profesor na pewno zostanie zachowany w pamięci jako wychowawca i opiekun wielu pokoleń lekarzy, doktorów medycyny, samodzielnych pracowników nauki i profesorów zajmujących obecnie wysokie stanowiska zarówno w PAN, na Uczelniach i w szeregu ważnych placówek naukowych.

________________________________________________________________________

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN była współorganizatorem konferencji „Badania Molekularne w Położnictwie i Ginekologii. Możliwy Element Strategii Klinicznej”, która obyła się w Poznaniu w dniu 8 kwietnia 2011 r. Konferencja zorganizowana została przez Klinikę Perinatologii i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Katedrę i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Fundację na rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Towarzystwo na rzecz Rozwoju Badań w Perinatologii i Ginekologii. Podczas wykładów poruszano patomechanizmy rozwoju niektórych chorób, wskazano grupy ryzyka oraz konieczność indywidualizacji stosowanej terapii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w ginekologii i położnictwie. Celem konferencji było wskazanie, że badania molekularne są przydatne dla praktykujących lekarzy ginekologów i położników.

________________________________________________________________________

W dniach 17-19 maja 2010 w Jastrzębcu w okolicach Warszawy, Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki zorganizowała warsztaty pn. “Analysis of genomic and mitochondrial DNA of extinct and endangered species”. więcej…

________________________________________________________________________

Fundacja Polbiogen była współorganizatorem V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii METODY MOLEKULARNE W FARMAKOLOGII KLINICZNEJ – OD TEORII DO ZASTOSOWAŃ, który odbył się w Poznaniu w dniu 19 listopada 2009. Zjazd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN, Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Katedrę i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konferencja poświęcona była wprowadzaniu nowych metod molekularno-genetycznych do diagnostyki kwasów nukleinowych, technik fluorescencyjnych, farmakogenetyki, farmakodynamiki oraz badań molekularnych mechanizmów działania leków.

________________________________________________________________________

Fundacja POLBIOGEN była współorganizatorem sesji naukowej „Jak starzeje się mózg”, która odbyła się w Warszawie w dniu 21 października 2009 r. W Sali Staszica Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Biologii Starzenia PAN połączone z sesją naukową pt: “Jak starzeje się mózg?” Wykłady wygłoszone przez prof. dr hab. Joannę Strosznajder (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie), doc. dr hab. Grażynę Niewiadomską (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie) oraz dr hab. Annę Kowalską (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu) spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Poruszane zagadnienia dotyczyły mechanizmów molekularnych zaburzeń poznawczych w procesie starzenia i nowych strategii terapeutycznych, farmakologicznego modelowania ludzkich zespołów otępiennych na przykładzie tauopatii oraz defektów genetycznych przyspieszających starzenie się mózgu.

________________________________________________________________________

Od szeregu lat Fundacja Polbiogen dofinansowuje uczestnictwo w Szkołach Letnich organizowanych przez Katedrę Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. więcej…

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2024